מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

יסודות לכלכלה נכונה וקנית דירה

יסודות לכלכלה נכונה וקנית דירה – חלק ראשון

יסודות לכלכלה נכונה וקנית דירה – חלק שני

27:

11

יסודות לכלכלה נכונה וקנית דירה – חלק שלישי

23:

12

יסודות לכלכלה נכונה וקנית דירה – חלק רביעי

33:

12

יסודות לכלכלה נכונה וקנית דירה – חלק חמישי

45:

10