מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

יוצאים מהמסך ועוברים לקשר

חלק שני – משחקי מחשב

חלק שלישי – דופמין

56:

9

חלק רביעי – נתוני שימוש בסמארטפון

56:

9

חלק חמישי – מה אנחנו יכולים לעשות?

23:

10

חלק שישי – דוגמא אישית

54:

13