מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו'

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו' – חלק ראשון

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו' – חלק שני

19:

10

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו' – חלק שלישי

55:

9

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו' – חלק רביעי

16:

10

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו' – חלק חמישי

14:

10

לעבור את הגשר מ'אני' ל'אנחנו' – חלק שישי

34:

11