מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הזוכה בגורל ה-159 – הרב שלום דובער הלוי וולפא

הזוכה בגורל ה-159 – הרב שלום דובער הלוי וולפא