מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

זוכה בגורל ה160 – ר' שי בוטראשוילי מקרית מלאכי

זוכה בגורל ה160 – ר' שי בוטראשוילי מקרית מלאכי