מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הזוכה בגורל ה-158, ר' ישראל הולצברג

הזוכה בגורל ה-158, ר' ישראל הולצברג