מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הזוכים בהגרלה של התאחדות החסידים – תהילים שבת מברכים טבת תשפ"א

הזוכים בהגרלה של התאחדות החסידים – תהילים שבת מברכים טבת תשפ"א