מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הפתעה בצהרי היום בקיבוץ עין הנצי"ב…

הפתעה בצהרי היום בקיבוץ עין הנצי"ב…