מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הפתעה והתרגשות באמצע התוועדות יום הולדת

הפתעה והתרגשות באמצע התוועדות יום הולדת