מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

סיכום שנת פעילות ה’זוכה בגורל’ לטיסה חודשית לרבי שליט”א מלך המשיח

טבת – זוכה 131 – ר’ שמואל גלייזר – קרית שמואל, חיפה

שבט – זוכה 132 – הרב מ”מ פרידמן, אור יהודה

18:

0

אדר – זוכה 133 – ר’ משיח בן דוד, קרית אתא

17:

0

ניסן – זוכה 134 – משפחת בנאי, ראשון לציון

15:

0

אייר – זוכה 135 – ר’ זאב גכטמן, אופקים

32:

0

סיון – זוכה 136 – ר’ אורי צייטלין, פתח תקווה

40:

0

תמוז – זוכה 137 – ר’ יוסף בן דור, לוד

43:

0

אב – זוכה 138 – הרב מענדל הראל, צפת

23:

0

אלול – זוכה 139 – ר’ אודי דוריאן, צפת

19:

0

תשרי – זוכה 140 – ר’ לוי אושקי, הרצליה

11:

0

חשון – זוכה 141 – ר’ יצחק מלמד, כפ”ח ב’

41:

0

כסלו – זוכה 142 – ר’ משה לוי, קרית מלאכי

54:

0