מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

שידור הגרלת ה 100

שידור הגרלת ה 100

קליפ סיכום פעילות של עשר שנים

58:

1

הרב שלום בער בוטמן

41:

4

מסלולים

2:

2

ר' מוטי סבן

35:

2

הזוכה – חיים שטיינברג, קרית מלאכי

31:

7