מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

והחי יתן אל ליבו

קטעים מפגישותיו של ר' אבי טאוב אצל הרבי

והחי יתן אל ליבו – הרב יוסף יצחק טאוב – חלק שני

35:

7

והחי יתן אל ליבו – חלק שלישי

29:

12

והחי יתן אל ליבו – חלק רביעי

1:

12

והחי יתן אל ליבו – חלק חמישי

45:

13

והחי יתן אל ליבו – הרב וילשאנסקי – חלק שישי

28:

12

והחי יתן אל ליבו – חלק שביעי

45:

13

והחי יתן אל ליבו – חלק שמיני

29:

14

והחי יתן אל ליבו – חלק תשיעי

44:

17

והחי יתן אל ליבו – חלק עשירי

48:

19

והחי יתן אל ליבו – חלק 11

4:

20

והחי יתן אל ליבו – חלק 12

23:

20

והחי יתן אל ליבו – חלק 13

34:

21

והחי יתן אל ליבו – חלק אחרון

33:

10