מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

עבודת השמחה

עבודת השמחה – חלק ראשון

עבודת השמחה – חלק שני

00:

12

עבודת השמחה – חלק שלישי

11:

12

עבודת השמחה – חלק רביעי

5:

12

עבודת השמחה – חלק חמישי

13:

13

עבודת השמחה – חלק שישי

22:

12

עבודת השמחה – חלק שביעי

22:

10