מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הכוונה היא חלק מהמצווה

הכוונה היא חלק מהמצווה – חלק ראשון

הכוונה היא חלק מהמצווה – חלק שני

43:

9

הכוונה היא חלק מהמצווה – חלק שלישי

47:

10

הכוונה היא חלק מהמצווה – חלק רביעי

10:

9