מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

דוד הוא בדוגמת המלכות של מעלה

דוד הוא בדוגמת המלכות של מעלה