מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

אוצר אמיתי של מלך היא היראה

אוצר אמיתי של מלך היא היראה