מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מה נותן לאנשי החיל את הכח?

מה נותן לאנשי החיל את הכח?