מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מהי מידת הנצח

מהי מידת הנצח