מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

במה מתבטאת מידת הנצח בעבודת האדם

במה מתבטאת מידת הנצח בעבודת האדם