מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם

נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם