מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

שבת בראשית – ממוצע בין מקום גבוה לנמוך

שבת בראשית – ממוצע בין מקום גבוה לנמוך – חלק ראשון

שבת בראשית – ממוצע בין מקום גבוה לנמוך – חלק שני

24:

10

שבת בראשית – ממוצע בין מקום גבוה לנמוך – חלק שלישי

36:

9

שבת בראשית – ממוצע בין מקום גבוה לנמוך – חלק רביעי

0:

10