מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מהיכן יש ליהודי כח להתמודד עם קשיי הפרנסה?

מהיכן יש ליהודי כח להתמודד עם קשיי הפרנסה? – חלק ראשון

מהיכן יש ליהודי כח להתמודד עם קשיי הפרנסה? – חלק שני

35:

10

מהיכן יש ליהודי כח להתמודד עם קשיי הפרנסה? – חלק שלישי

7:

10

מהיכן יש ליהודי כח להתמודד עם קשיי הפרנסה? – חלק רביעי

38:

10