מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הקב"ה הוא המראה שלנו

הקב"ה הוא המראה שלנו