מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

איך מתאים לחסיד להתייחס לגבי נושא החיסון לקורונה

איך מתאים לחסיד להתייחס לגבי נושא החיסון לקורונה