מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

להבין עניין שמחת תורה #1

להבין ענין שמחת תורה #1 – חלק ראשון

להבין ענין שמחת תורה #1 – חלק שני

31:

9

להבין ענין שמחת תורה #1 – חלק שלישי

41:

8