מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'יבחר לנו' #2

'יבחר לנו' #2 – חלק ראשון

'יבחר לנו' #2 – חלק שני

12:

10

'יבחר לנו' #2 – חלק שלישי

30:

10