מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מה לומדים מהכרות אברהם אבינו את ה' לחיי המשפחה

מה לומדים מהכרות אברהם אבינו את ה' לחיי המשפחה – חלק ראשון

מה לומדים מהכרות אברהם אבינו את ה' לחיי המשפחה – חלק שני

41:

10

מה לומדים מהכרות אברהם אבינו את ה' לחיי המשפחה – חלק שלישי

53:

10

מה לומדים מהכרות אברהם אבינו את ה' לחיי המשפחה – חלק רביעי

37:

10