מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

האמונה בה’ וחובת ההשתדלות

האמונה בה’ וחובת ההשתדלות – חלק ראשון

האמונה בה’ וחובת ההשתדלות – חלק שני

38:

8

האמונה בה’ וחובת ההשתדלות – חלק שלישי

38:

8

האמונה בה’ וחובת ההשתדלות – חלק רביעי

32:

8

האמונה בה’ וחובת ההשתדלות – חלק חמישי

20:

10