מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הכנה לראש השנה להתקשרות

הכנה לראש השנה להתקשרות – חלק ראשון

הכנה לראש השנה להתקשרות – חלק שני

8:

9

הכנה לראש השנה להתקשרות – חלק שלישי

26:

8

הכנה לראש השנה להתקשרות – חלק רביעי

48:

7

הכנה לראש השנה להתקשרות – חלק חמישי

40:

7