מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

רגשת ה"דחוי", טעות או תפיסה מעוותת?

רגשת ה"דחוי", טעות או תפיסה מעוותת? – חלק ראשון

רגשת ה"דחוי", טעות או תפיסה מעוותת? – חלק שני

2:

9

רגשת ה"דחוי", טעות או תפיסה מעוותת? – חלק שלישי

56:

8

רגשת ה"דחוי", טעות או תפיסה מעוותת? – חלק רביעי

24:

9