מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

המחט צריך להיות עם חוט שמחבר

המחט צריך להיות עם חוט שמחבר – חלק ראשון

המחט צריך להיות עם חוט שמחבר – חלק שני

59:

8

המחט צריך להיות עם חוט שמחבר – חלק שלישי

58:

8

המחט צריך להיות עם חוט שמחבר – חלק רביעי

8:

9

המחט צריך להיות עם חוט שמחבר – חלק חמישי

0:

9