מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

איך לנהוג בזמן לידה ואחרי

איך לנהוג בזמן לידה ואחרי – חלק ראשון

איך לנהוג בזמן לידה ואחרי – חלק שני

24:

11

איך לנהוג בזמן לידה ואחרי – חלק שלישי

39:

10

איך לנהוג בזמן לידה ואחרי – חלק רביעי

47:

11

איך לנהוג בזמן לידה ואחרי – חלק חמישי

16:

12