מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

עיון בפרק י"א בהלכות מלכים

עיון בפרק י"א בהלכות מלכים – חלק ראשון

עיון בפרק י"א בהלכות מלכים – חלק שני

8:

10

עיון בפרק י"א בהלכות מלכים – חלק שלישי

54:

9

עיון בפרק י"א בהלכות מלכים – חלק רביעי

28:

13