מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לנצח את היצר הרע – נאומו של הרבי לילדי צבאות השם – תשרי תשמ"ח

לנצח את היצר הרע – חלק ראשון

לנצח את היצר הרע – חלק שני

57:

10

לנצח את היצר הרע – חלק שלישי

46:

1