מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

עשרה בטבת עם הרבי מלך המשיח

עשרה בטבת עם הרבי מלך המשיח