מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

"…לצאת ולהתעסק בפרסומי ניסא…"

"…לצאת ולהתעסק בפרסומי ניסא…"