מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

יהודי אחד ויחיד יכול להאיר את העולם כולו

יהודי אחד ויחיד יכול להאיר את העולם כולו