מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

והדליקו נרות בחצרות קודשיך

והדליקו נרות בחצרות קודשיך