מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

סוד ריקודו של רבי יהודה בר אילעאי ורב שמואל בר יצחק

סוד ריקודו של רבי יהודה בר אילעאי ורב שמואל בר יצחק