מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ממשיכים להתוועד עם זושא

ממשיכים להתוועד עם זושא