מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

איך חסידים מתייחסים לנושא החיסונים?

איך חסידים מתייחסים לנושא החיסונים?