מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מה הרבי ביקש לעשות בהתוועדות י"ט כסלו?

מה הרבי ביקש לעשות בהתוועדות י"ט כסלו?