מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

עיקר מעלת משה רבנו שהוא רועה ישראל

עיקר מעלת משה רבנו שהוא רועה ישראל – חלק ראשון

עיקר מעלת משה רבנו שהוא רועה ישראל – חלק שני

0:

6