מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מהי התוועדות פעילה

מהי התוועדות פעילה – חלק ראשון

מהי התוועדות פעילה – חלק שני – ניגון

34:

7

מהי התוועדות פעילה – חלק שלישי

47:

8