מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הזוכה בגורל ה119 על טיסה לרבי

הזוכה בגורל ה119 על טיסה לרבי