מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

מעלת התוועדות עם אברכים

מעלת התוועדות עם אברכים – חלק ראשון

מעלת התוועדות עם אברכים – חלק שני

2:

11

מעלת התוועדות עם אברכים – חלק שלישי

15:

12