מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

איך לזהות נשירה ולהתמודד נכון

איך לזהות נשירה ולהתמודד נכון – חלק ראשון

איך לזהות נשירה ולהתמודד נכון – חלק שני

55:

9

איך לזהות נשירה ולהתמודד נכון – חלק שלישי

20:

9

איך לזהות נשירה ולהתמודד נכון – חלק רביעי

0:

11

איך לזהות נשירה ולהתמודד נכון – חלק חמישי

7:

10