מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

'שותפות' זה מחוייבות לנפש הזולת

'שותפות' זה מחוייבות לנפש הזולת