מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הרעבע מפרגן לנו 'למעלה ממידה והגבלה' ואנחנו נשארים 'בהגבלה'

הרעבע מפרגן לנו 'למעלה ממידה והגבלה' ואנחנו נשארים 'בהגבלה'