מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

להיות שותף – לתת מעצמנו ולקבל פי כמה

התאחדות זה הברענער

להיות שותף – לתת מעצמנו ולקבל פי כמה

1:

3